Junta Directiva Club Náutico Playa San Marcos 1980

 • Presidenta: Silvia E. González Pimentel
 • Vicepresidente: Juvenal González Herrera
 • Tesorera: Gloria A. Torres Martín
 • Secretaria: Pilar Afonso Martín
 • Vocal 1º: Noly Martín González
 • Vocal 2º: Susana Dévora Afonso
 • Vocal 3º: Carlos Contreras Tricás
 • Vocal 4º: Henry Armas Amador
 • Vocal 5º: Lennys Salvatierra Zapata
 • Vocal 6º: Johanna Trujillo Trujillo

Consejo de Administración Nauticod S.A.

 • Presidente: D. Carlos Contreras Tricás 
 • Vicepresidente: D. Juvenal González Herrera
 • Secretaria: Dña. Lennys Salvatierra Zapata
 • Tesorera: Dña. Silvia González Pimentel.
 • Vocal 1º: Dña. Gloria Torres Martín
 • Vocal 2º: Dña. Pilar Afonso Martín
 • Vocal 3º: D. Henry Armas Amador
 • Vocal 4º: Dña. Noly Torres Martín
 • Vocal 5º: 
 • Vocal 6º: Dña. Johanna Trujillo Trujillo